Een bezield verband

Als lid van een loge ben je lid van een bezield verband. We streven met elkaar iets hogers na dan alleen ons eigen belang. Het is een zoektocht naar vriendschap, naar liefde en naar waarheid. Naar een manier van leven die ruimte schept voor de ander. Dat begint bij jezelf. Voor iedereen ontwikkelt dit leven zich anders. We hebben allemaal onze persoonlijke lessen te leren. Langs hoogtepunten en dieptepunten. En hoe dat doorwerkt in ons innerlijke leven bepaalt in hoge mate de zoektocht die we in dit leven ondernemen. Jouw vragen zijn persoonlijke vragen. En daarmee loop je niet te koop. Maar soms kom je iemand tegen met wie je in vertrouwen jouw vragen kunt delen. Je voelt je gehoord en gezien door de ander. Deze aandacht voor jezelf en voor de ander proberen we te oefenen in onze loge ontmoetingen.

Een oefenplaats

Onze loges zijn voor ons leerschool waarin we met elkaar deze houding proberen te oefenen en in de praktijk te brengen. We sluiten ons even af van de buitenwereld voor bezinning. Een uur van rust en aandacht. Daarmee worden we opnieuw toegerust om onze verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de wereld om ons heen beter te kunnen dragen en toe te passen. We laten ons daarbij inspireren door eeuwen oude woorden die de tijd hebben doorstaan en nog steeds hoogst actueel zijn. Deze klinken regelmatig in onze zittingen. Wij noemen deze woorden ritualen. Zij helpen ons herinneren aan ons voornemen om te groeien in verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de ander. We geven je een voorbeeld van deze woorden. “Het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid helpen ons bij het realiseren van een broederschap op weg naar meer harmonie onder de mensen. En het is goed daarbij te bedenken, dat er maar één land is, dat is onze aarde, dat er maar één volk is, dat zijn alle mensen samen en dat er maar één taal is, dat is de taal van de liefde.”