86 jaar Odd Fellows Den Helder in vogelvlucht.

Het geheim van de koker. Geachte gasten, zusteren en broederen van de Helderse Odd Fellowloges! Op woensdag 29 januari 1936 promoveerde de Neptunusclub tot Loge. In bijvoegsel nr.407 van de Staatscourant van vrijdag 11 en zaterdag 12 juni 1937 werd officieel de Neptunus loge aan de wereld voorgesteld. Hierbij werd I.O.O F vertaald als ”Onafhankelijke Orde van Vrije Broederen”. Wind van verandering, ademtocht, ochtendstond van een nieuw tijdperk, deze gedachten en uitingen van een nieuwe tijdgeest, gebezigd bij het aantreden van Barack Obama als president van de U.S.,  zullen misschien ook zijn gekoesterd of onbewust gevoeld zijn door de broederen van de Neptunusloge bij de oprichting in 1936. Helaas werd die hoop wreed de bodem ingeslagen door de vijf jaar durende Duitse bezetting die alle Odd Fellow bezittingen confisqueerde en het lidmaatschap verboden verklaarde. Op het moment van de Duitse inval was br. A.J. de Vries de Voorzittend Meester van de Loge, en stond, bij de komst van de Duitsers, op het punt alle de Orde betreffende papieren te verbranden. Maar het bulletin waarin de oprichting van de Neptunus Loge stond werd op het laatste moment uit de vlammen gered en bleef voor verbranding gespaard. De huisvesting leverde de Neptunus club nogal eens moeilijkheden op, er werd als club, met als Voorzitter de broeder K. Tiemes, directeur van de Middenstandsbank, vergaderd in het kantoor aan de Javastraat. (Later was dit Dansschool Siebeling.) Toen na het stichten van de Loge tegelijk een nieuw logegebouw in gebruik werd genomen, betekende dit heel wat voor de broederen. Op de stichting dag genoot men een overweldigende belangstelling van andere Loges uit den lande. De betere huisvesting deed het aantal leden omhoog vliegen. Men had nu een prachtig logegebouw aan de Javastraat. Het was speciaal  voor de Loge gebouwd, maar bleef wel eigendom van een broeder die het geheel gefinancierd had. Op 2 september 1935 werd de eerste steen door broeder K. Tiemes voor het Odd Fellowhuis gelegd en werd onder de dorpel eveneens een loden koker met een oorkonde ingemetseld. Wat er op de oorkonde geschreven staat is niet bekend, doch het handelt over dankbaarheid. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst werd ook een tekst uitgesproken die luidde: ‘’Bismillahi  Arrachmani  Arrahinu, wat betekent: in de naam van God, de barmhartige en weldoende.

De Neptunus Loge is gesticht, moge zij groeien en bloeien en een zege zijn voor allen.” (De koker bevindt zich nog steeds onder de dorpel van het pand aan de Javastraat. Plannen om hem in 1968 weg te halen stuitten echter op financiële bezwaren). Huisvesting in de jaren daarna in het kort:  Na de oorlog kwamen 15 broederen bijeen in het woonhuis van broeder A.J.  de Vries aan de Javastraat. Het langst was men daarna gevestigd in de aula van de Comeniusschool aan de 1e Vroonstraat. Op 5 oktober 1968 werd het Logegebouw aan de Kanaalweg 158 in gebruik genomen. In 2019 is hier nog het 60-jarig bestaan gevierd van de in1959 opgerichte Falga Rebekkah loge. In de hal van ons huidige onderkomen hangt een schilderij met pentekeningen van genoemde locaties getekend door stadsgenoot Dirk Dral. In 2017 werden de eerste contacten gelegd met de directie van Woningstichting Den Helder, waarvan met name door algemeen directeur Robbert Waltman te kennen was gegeven dat Woningstichting Den Helder geïnteresseerd was in de aankoop van het Logebouw aan de Kanaalweg.

Na een lange zoektocht naar een geschikte locatie, kwam het pand van de Helderse mormonen, officieel genaamd “de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen” in beeld. Eind 2019 resulteerden de onderhandelingen uiteindelijk in de overdacht naar de Stichting Odd Fellowhuis Den Helder. Met inzet van een aantal broederen en zusteren is daarna de kerk aangepast tot het onderkomen waarop nu de naam Odd Fellowhuis aan de gevel prijkt. Supertrots zijn wij als leden van de Helderse loges dat wij vandaag met u allen de feestelijke opening mogen vieren Met dank aan de Woningstichting voor hun ondersteuning tijdens het wervingsproces in de jaren voorafgaand. Ik stel mezelf de laatste tijd nog al eens de vraag: Wat heeft het lidmaatschap van de Odd Fellow loges ons gebracht maar ook: Wat heeft het Odd Fellowship de Helderse gemeenschap gebracht? Buiten de maatschappelijke activiteiten en inzet voor lokale goede doelen zijn er mogelijk weinig aantoonbare zaken te memoreren.

Dat brengt mij bij de slagzin op een ons bekende promotiefolder ”Odd Fellows nooit van gehoord?’’ In onze huidige tijd lijkt dit haast onmogelijk. Met één druk op de Google knop is al wat men wil weten over de I.O.O.F voor handen. Lokaal treden de Helderse loges de laatste jaren zonder enige schroom naar buiten. In 2009 organiseerden zij de eerste openluchtzitting in Den Helder op de binnenplaats van Fort Kijkduin. In 2010 presenteerden wij ons onder het gelijke motto: ‘’Odd Fellows nooit van gehoord?’’ met een stand op een seniorenbeurs in de Stadshal. Twee maal per jaar zetten wij de logedeuren wijd open en informeren d.m.v. open zittingen elke belangstellende over wat ons bezighoudt. Ik hoop dat uit het vervolg van mijn betoog duidelijk zal worden wat dit in dit tijdperk van individualisering wezenlijk mag betekenen. Onze missie: Odd Fellows is een wereldwijde organisatie die zich op plaatselijk niveau inzet voor een samenleving waarin mensen geven om elkaar. Visie: Odd Fellows geloven dat ieder mens medeverantwoordelijk is voor wat zich afspeelt in de samenleving, dichtbij en ver weg. Deze verantwoordelijkheid willen wij waarmaken door ons actief in te zetten voor de medemens en bij te dragen aan verdraagzaamheid en harmonie tussen mensen.

In onze ontmoetingen verdiepen we ons in een vertrouwelijke sfeer in wat zich afspeelt in onze samenleving. Dit vanuit de vraag: “Hoe kan ik in mijn dagelijkse leven bijdragen aan een betere samenleving? Het gaat erom hoe je leeft, en minder om wat je bent. ” Het is niet nodig elkaar te overtuigen om elkaar te verdragen. Gun mensen de ruimte van hun eigen overtuiging en hun waarheid. Odd Fellows willen ieder mens met respect behandelen en erkennen in wie zij zijn. Solidariteit tonen en steun geven zijn daarin voor ons belangrijke activiteiten.  Daarnaast worden respect, hulpvaardigheid en wat aandacht voor elkaar in deze individueel ingestelde wereld als een warme deken vaak ontbeerd. Odd Fellows streven naar een wereldwijde broederschap. Zijn wij daarmee de vreemde eenden in de bijt die ook in deze huidige tijd geschokt moeten onderkennen dat na 77 jaar vrede in het oosten van Europa een zinloze wrede oorlog wordt gevoerd door Rusland onder het mom dat men Oekraïense wil bevrijden? Ook elders op de wereld bestrijden mensen elkaar al eeuwen lang te vuur en te zwaard. Het oprecht streven naar broederschap is hopelijk een geestelijk medicijn als tegengif tegen deze verderfelijke waanzin. Het is mijn overtuiging dat de niet aflatende inzet van een Odd Fellow  om ”mens onder de mensen te willen zijn” uiteindelijk zijn uitwerking in de gemeenschap niet zal missen. Allemaal zijn wij zusters en broederen van elkaar in ons idealistisch streven naar een bijdrage om de wereld te verbeteren. En inderdaad ook hier beginnen we met ons zelf. We beginnen in Den Helder en omstreken.