Vrienden van het Filosofisch Odd Fellow Café

 De winterse dagen kunnen lang en donker zijn, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. Voor veel mensen betekent het eenzame lange avonden en een kil bestaan. Hoe anders zou je het kunnen ervaren binnen de warme ontmoetingen tussen mensen onderling die dezelfde idealen nastreven?

Odd Fellows komen regelmatig één of twee wekelijks bijeen en vormen letterlijk een broederschap. Odd Fellows willen een bijdrage leveren aan een betere wereld en dat kan in allerlei vormen zijn: met elkaar ontmoeten en er voor elkaar zijn, maar ook actief zijn naar anderen. Veel van onze leden zijn als vrijwilliger actief. Wij treden naar buiten en zetten onze deuren open voor geïnteresseerden. Vijf keer per jaar worden er onder de paraplu van het Filosofische Odd Fellow Café sprekers uitgenodigd en lezingen georganiseerd  over maatschappelijke en filosofische eigentijdse onderwerpen .Het Filosofisch Odd Fellow Café mag zich verheugen in een groeiende groep enthousiaste belangstellenden. De toegangsprijzen houden wij zo laagdrempelig mogelijk, maar om een en ander ook financieel mogelijk te maken zijn wij op zoek naar meer vastigheid en bieden u de mogelijkheid om zich aan te melden als Vriend van het Filosofisch Odd Fellow Café. Op deze manier willen wij de band met u versterken en de kwaliteit van de lezingen optimaliseren met sprekers van naam.

Voor meer info zie de bijlage met het aanmeldingsformulier met de aantrekkelijke voorwaarden.

 

 

Wat voorafging: het  Filosofisch Odd Fellow Café

In 2018 namen de Neptunusbroederen het initiatief om te starten met het Filosofisch Odd Fellow Café in eigen broederkring. We openden de avond met een broedermaaltijd met een aantal mannelijke genodigden. Het programma werd vervolgd met een filosofische lezing door een spreker en eindigde veelal in een boeiende discussie. Behalve het genoegen van een bijzondere logeavond met gasten was de achterliggende gedachte dat op deze wijze meer naamsbekendheid en contact met buitenstaanders tot stand zou komen. Dat bleek uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat te leiden. Na de corona periode heeft besloot men het roer om te gooien en de bijeenkomsten van het Filosofisch Odd fellow Café publiekelijk open te stellen voor geïnteresseerden zowel vrouwen als mannen. De doelstelling bleef dezelfde: Meer naamsbekendheid en goodwill te kweken voor de Odd Fellow gemeenschap en de filosofische benadering van boeiende maatschappelijke onderwerpen. Inmiddels is er een lijst van ruim 50 belangstellenden waarvan ruim de helft (in wisselende samenstelling afhankelijk van het onderwerp) tijdens het filosofisch Odd Fellow Café aanwezig zijn.

Overzicht Filosofisch café 2024

Op woensdag 13 februari 2024 was Thijs Ringelberg gastspreker.

In het Filosofisch Odd Fellow Café in Den HelderBiografie: Na een studie wiskunde en filosofie in Utrecht is Thijs Ringelberg (1996) nu promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij onderzoek doet binnen de sociale kennisleer: een relatief jong onderzoeksgebied dat filosofie combineert met inzichten uit de gedragswetenschappen en computermodellen gebruikt om inzichtelijk te maken hoe denkbeelden zich verspreiden door de samenleving.

Elvis leeft nog, Australië bestaat niet, en Rutte is een hagedis: complottheorieën zijn van alle tijden. Maar meer dan normaal hebben ze de laatste jaren een merkbare invloed op ons alledaagse leven. Allerhande theorieën over het coronavirus of de geheimzinnige klokkenluider Q bereiken ons via de politiek, de media, of zelfs onze eigen familie- en vriendenkring.

Een veertigtal bezoekers luisterde geboeid naar een enthousiaste spreker die zijn betoog had opgebouwd met kennis uit zijn vakgebied (de sociale kennisleer)gerelateerd aan het fenomeen Complottheorieën. De interactie met het aandachtige publiek tijdens de lezing was aanstekelijk. Na de pauze deelden een aantal aanwezigen hun persoonlijke ervaringen met naasten (aanhangers van complottheorieën.Met een fles Odd Fellow huiswijn en een luid applaus werd de zeer geslaagde avond afgesloten.

Overzicht Filosofisch café 2023

29 maart muzieklezing Gabriel Vriens Beethovens Zesde symfonie ‘Pastorale’ Ludwig van Beethovens Zesde symfonie, bijgenaamd ‘Pastorale’, gaat over de kracht en de schoonheid van de natuur. We hebben het geluk dat Beethoven de delen van zijn Zesde symfonie een titel gaf. Zo weten we bijvoorbeeld dat het derde deel over de mensen op het land en hun folklore gaat (en dus een beetje boers moet aanvoelen) en het laatste deel over dankbaarheid na een storm. Wat de Zesde symfonie zo speciaal maakt is dat het een verlossing is uit het alledaagse leven, een expeditie, een ontsnapping naar het platteland of de bossen. De lezing werd bijgewoond door 49 enthousiaste bezoekers.

Overzicht Filosofisch café 2023

Van protocollen naar Vertrouwen Het boek “Van protocollen naar vertrouwen “biedt een visie op hrm (Het acroniem “HRM” staat voor “Human Resource Management” en verwijst naar het beheer van menselijk kapitaal binnen een organisatie.). Een herstel van het verstoorde evenwicht tussen economische rationaliteit en het menselijk kapitaal maakt een nieuwe creativiteit mogelijk. Aangetoond wordt langs welke weg hrm zich als het ware opnieuw moet uitvinden, bijgewoond door een veertigtal bezoekers waaronder een aantal ondernemers die zich lieten horen in de discussies. Dirk Jan mocht vele complimenten ontvangen over zijn spraakmakend boek en boeiende lezing.

Overzicht Filosofisch café 2023

14 juni Filosofisch Café Denker des Vaderlands Marjan Slob. Eenzaamheid. In haar nieuwe boek doet filosoof Marjan Slob dat wel. Ze presenteert ‘eenzaamheid’ als het droevige gevoel dat je krijgt wanneer je een tekort aan verbondenheid ervaart. Slob ziet eenzaamheid echter ook als een verschijnsel dat belangrijke menselijke talenten aan het licht brengt. Wanneer je eenzaam bent, lijd je immers aan wat er niet is, en dat getuigt van zelfreflectie en voorstellingsvermogen.  Met lichte toets bespreekt zij grote denkers. Inzichten in de menselijke conditie vult zij aan met voorbeelden uit romans, films en popliedjes. Heel precies legt ze verrassende verbanden tussen eenzaamheid, podiumvrees, maskers, selfies en ruimtereizen Met David Bowie als gids die weet hoe je kunt spelen met je onvermijdelijke verlorenheid. Een bomvolle zaal luisterde geboeid naar de nieuwgekozen Denker des Vaderlands die naar aanleiding van deze verkiezing in alle landelijke dagbladen werd geportretteerd. Haar bijzonder charmante verschijning en boeiende verteltrant deed velen verzuchten ” Dit is voor herhaling vatbaar.

Overzicht Filosofisch café 2023

18 oktober Spreekster Drs. Lóriene Blokker docente Filosofie Regius College te Schagen. Onderwerp-: De dreiging (of mogelijkheden) van kunstmatige intelligentie. Lóriene gaf aan niet bang te zijn dat AI het eigen initiatief en creativiteit van de leerlingen zou gaan overheersen. Kunstmatige intelligentie hoort bij hun tijd. In haar rol als docent zag zij het als haar taak de leerlingen het gebruik van AI in goede banen te geleiden, Naast de gevaren biedt AI ook veel voordelen voor studenten volgens Lóriene, zoals toegang tot uitgebreide informatiebronnen en verbeterde onderwijsmethoden. Als gevaren benoemde zij. o.a.: De automatisering die AI mogelijk maakt, kan leiden tot verlies van banen voor studenten die zich voorbereiden op een bepaalde carrière. Een bijzondere avond over het actuele onderwerp Kunstmatige Intelligentie, aangehoord door een dankbaar publiek.

Overzicht Filosofisch café 2023

Op 13 december we besloten de reeks Filosofisch Odd fellow Café waar we succesvol mee starten, een muzieklezing van Gabriel Vriens. Een lezing over liefde in de klassieke muziek. Liefde is wat veel mensen bezighoudt en ook de muze voor vele kunstvormen. In de klassieke muziek is de liefde een belangrijk thema. Aan de hand van zes mooie, instrumentale composities laat Gabriël Vriens horen hoe verschillende aspecten van de liefde kunnen klinken in grootse orkestmuziek.  Gabriel leidde het gezelschap op onnavolgbare wijze door de prachtige klanken van o.a. het langzame 2e deel van het klarinetconcert van Mozart en het symfonisch gedicht ‘les preludes van Frans Liszt. Een prachtige afsluiting van een geslaagd seizoen Filosofisch Odd Fellow Café waarin we vele buitenstaanders mochten begroeten.