Odd Fellow huis

Als gevolg van de maatregelen in verband met de corona besmetting is de opening van ons nieuwe Odd Fellow huis uitgesteld .

De Helderse Odd Fellow loges zijn verhuisd naar het adres Texelstroomlaan 4. Met de nodige maatregelen wordt al gebruik gemaak van het gebouw.

Er wordt ook gebruik gemaakt van deze accommodatie door anderen dan de Odd Fellows, zie de kalender.